Chương trình thời sự HTV9 ngày 24/05/2019 – Ứng dụng năng lượng mặt trời trên xe điện

Ứng dụng năng lượng mặt trời chỉ mới phổ biến trong việc cung cấp điện gia đình, nhưng nay, các tấm pin năng lượng mặt trời còn được tích hợp…

Xem thêm... Chương trình thời sự HTV9 ngày 24/05/2019 – Ứng dụng năng lượng mặt trời trên xe điện