Chương trình thời sự HTV9 ngày 24/05/2019 – Ứng dụng năng lượng mặt trời trên xe điện

Chương trình thời sự HTV9 ngày 24/05/2019 – Ứng dụng năng lượng mặt trời trên xe điện

  • Post Author:
  • Post Category:Tin Tức

Ứng dụng năng lượng mặt trời chỉ mới phổ biến trong việc cung cấp điện gia đình, nhưng nay, các tấm pin năng lượng mặt trời còn được tích hợp trên xe điện. Qua thử nghiệm cho thấy, tính khả thi của công nghệ này là khá cao.